Welkom bij Menslievende Zorg

Over ons

Menslievende zorg is een toonaangevende zorgorganisatie die zich richt op de Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Huishoudelijk Hulp en Individuele begeleiding. We zijn actief in verschillende regio’s en bedienen een divers scala aan cliënten met ons team van toegewijde professionals.

Wij bieden diensten op maat, afgestemd op uw behoeften en voorkeuren.

Onze missie

Onze Missie is het samen voortzetten van uw leven, zoals u dat wilt. Hierbij vinden wij uw gezondheid het allerbelangrijkste. Daarom zullen wij samen naar een zo gezond mogelijke gesteldheid streven en toe werken. Een Veilig thuis, een schoon huis waar u zich kunt zijn in alle vrijheid. Uiteraard leeft de mens niet op zichzelf of alleen, wereldvreemd, maar met de medemens in de wereld. In dit geval zijn wij een brug of een weg voor u waarop u loopt, wandelt en uw doelen in het leven realiseert.

Ondersteuning en zorg vanuit het hart

De persoonlijke benadering van zowel cliënten als onze medewerkers is de basis voor onze ondersteuning en zorg. Wij kijken samen naar wat u zelf kunt en waar uw naasten of vrijwilligers u kunnen ondersteunen. Dit kan zo nodig worden aangevuld met technologische innovaties, ter bevordering van uw zelfredzaamheid. Zorgmedewerkers vullen aan met professionele zorg waar dit nodig is bij u thuis. Wij spelen in op veranderingen en willen ons blijven aanpassen aan nieuwe omstandigheden door altijd te kijken hoe het anders, beter of slimmer kan.

Onze diensten

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging speelt een cruciale rol in het welzijn en de dagelijkse kwaliteit van leven van veel mensen. Of het nu gaat om ouderen, mensen met een beperking, of anderen die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben; persoonlijke verzorging stelt hen in staat om met waardigheid, zelfrespect en zo zelfstandig mogelijk te leven.

Wat is Persoonlijke Verzorging? Persoonlijke verzorging omvat een breed scala aan diensten die zijn ontworpen om individuen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Dit kan variëren van hulp bij wassen, aankleden, en persoonlijke hygiëne, tot assistentie bij het eten, het innemen van medicatie, of het verzorgen van een stoma.

Het belang van Persoonlijke Verzorging Het gaat bij persoonlijke verzorging niet alleen om fysieke hulp. Het gaat ook om emotionele ondersteuning, het bevorderen van zelfstandigheid, en het behouden van een gevoel van normaliteit en routine. Goede persoonlijke verzorging kan een significant positief effect hebben op het zelfvertrouwen en de mentale gezondheid van de cliënt.

Onze Aanpak Als zorgverlener streven wij ernaar om persoonlijke verzorging te bieden die is afgestemd op de unieke behoeften en wensen van elk individu. Wij geloven in een holistische benadering, waarbij de gehele persoon wordt gezien en niet alleen zijn of haar fysieke behoeften. Ons getrainde en toegewijde team zorgt ervoor dat elke cliënt met respect en waardigheid wordt behandeld, en dat zij de best mogelijke zorg ontvangen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Conclusie Persoonlijke verzorging gaat veel verder dan alleen de basisbehoeften. Het gaat om het versterken van het individu, het bevorderen van hun welzijn, en het waarborgen van hun kwaliteit van leven. Als professionele zorgverleners zijn wij er trots op dat wij deze essentiële dienst op de meest empathische en effectieve manier kunnen leveren.

Huishoudelijke Verzorging

Wanneer dagelijkse taken zoals schoonmaken doen moeilijk worden vanwege leeftijd, ziekte, herstel na een operatie of andere redenen, dan kan huishoudelijke verzorging uitkomst bieden. Onze huishoudelijke verzorging is meer dan alleen het huishouden doen; het draait om het ondersteunen van individuen om hun zelfstandigheid thuis te behouden en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Menslievende Zorg biedt namelijk huishoudelijke hulp op basis van een WMO-indicatie en PGB.

Wat valt er onder huishoudelijke hulp?

Huishoudelijke hulp bij Menslievende Zorg is op te delen in 2 categorieën:

Licht Huishoudelijk Hulp

– Meubels en deurposten nat en droog afnemen 

– Radiatoren schoonmaken 

– Stof afnemen (nat en/of droog) 

– Opruimen 

– Afwassen

Zware taken Huishoudelijk Hulp

– Stofzuigen en dweilen

– Bed verschonen

– Schoonmaken van keukenblok, keukenapparatuur, kastjes en tegelwand

– Schoonmaken toilet, badkamer en tegelwand badkamer 

– Ramen binnenzijde wassen 

– Lamellen/luxaflex reinigen

Begeleiding Individueel

Ieder individu is uniek, en bij Menslievende Zorg begrijpen we dat ieder persoon zijn eigen zorg- en ondersteuningsbehoeften heeft. Onze individuele begeleiding is erop gericht om u te helpen uw dagelijkse leven met zelfvertrouwen en autonomie te leven, ongeacht de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd.

Wat houdt Begeleiding Individueel in?

Bij begeleiding individueel staan uw behoeften centraal. Of u nu ondersteuning nodig heeft vanwege fysieke, mentale of emotionele uitdagingen, onze toegewijde professionals bieden maatwerk om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke zorg krijgt.

 1. Persoonlijke Evaluatie:
  Elke reis begint met het in kaart brengen van waar u zich momenteel bevindt. We inventariseren uw medische, emotionele en dagelijkse behoeften om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe we u het beste kunnen ondersteunen.
 2. Individuele Planning:
  Op basis van de evaluatie creëren we een persoonlijk zorgplan. Dit plan dient als leidraad voor onze begeleiding en wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan uw veranderende behoeften.
 3. Dagelijkse Ondersteuning:
  Van het assisteren bij dagelijkse taken en administratie tot het bieden van emotionele steun en het begeleiden naar afspraken, onze begeleiders zijn er om u te ondersteunen.
 4. Voortdurende Evaluatie:
  Om ervoor te zorgen dat u voortdurend de beste zorg krijgt, houden we regelmatig check-ins en evaluaties. Hierdoor kunnen we eventuele wijzigingen in het zorgplan aanbrengen indien nodig.

Waarom kiezen voor Menslievende Zorg?

 • Ervaring en Expertise: Ons team bestaat uit hoogopgeleide en ervaren zorgverleners die gepassioneerd zijn over wat ze doen.
 • Cliëntgerichte Aanpak: U staat centraal in alles wat we doen. We luisteren naar uw behoeften en passen onze diensten dienovereenkomstig aan.
 • Vertrouwen en Privacy: We begrijpen het belang van vertrouwelijkheid en behandelen alle persoonlijke en medische informatie met de grootste zorg en respect.

 

Neem de volgende stap:

Als u of een geliefde individuele begeleiding nodig heeft, staan wij voor u klaar. Neem vandaag nog contact op met Menslievende Zorg en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen in uw dagelijkse leven. U verdient het om de best mogelijke zorg en ondersteuning te krijgen, en dat is precies wat we bieden.

Verpleging

Als u een ziekte of handicap heeft, kunt u in de thuissituatie verpleging krijgen Menslievende Zorg. Onder verpleging wordt in de Wet langdurige zorg (Wlz) verpleegkundige zorg verstaan. Het gaat daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar ook signalerende, begeleidende en voorlichtende taken vallen onder verpleging.

Onder verpleging valt:

 • Medicatie toedienen bij een niet-intacte huid, zoals injecties en aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.
 • Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters
 • Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een niet-intacte huid.
 • Wondverzorging
 • Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht van een arts
 • Zwachtelen
 • Zorg voor infusen zoals morfinepompen of vocht/antibiotica infusen.
 • Advies hoe om te gaan met ziekte