Bent u cliënt of mantelzorger van onze cliënt? En wilt u een klacht indienen over uw eigen ondersteuning of die van uw naaste? Deel uw ervaring met ons. Samen zoeken we naar oplossingen en kijken we hoe onze ondersteuning beter kan. 

Vaak lost een goed gesprek al veel op. U kunt ook altijd terecht bij uw zorgcoördinator. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Wat is uw postcode?
Ik ben:
Indien u contactpersoon of relatie van een cliënt bent: Wat is uw relatie tot de cliënt?
Waar gaat uw klacht of compliment over? (Kies één onderwerp)
Wij nemen graag contact met u op over de klacht of het compliment.

A. Hulp via de interne klachtenfunctionaris van Menslievende
Komt u er niet uit met de thuishulp of zorgcoördinator? Meld uw klacht dan bij de interne klachtenfunctionaris van Menslievende. Na uw melding neemt deze persoon binnen 10 werkdagen contact op. We handelen uw melding binnen 6 weken af. In overleg met u kan dit verlengd worden met 4 weken. Menslievende kan uw klacht niet altijd oplossen.

Voor contact met de interne klachtenfunctionaris mailt u naar info@Menslievende.nl


B. Hulp van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Wzd/ Wvggz ondersteuning
Iedere cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft recht een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarvoor kunt u terecht bij Quasir. De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en advies over uw rechten en plichten. Ook helpt Quasir met het omschrijven van uw klacht en het zoeken van een oplossing. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk.


Voor wie geldt de Wzd/Wvggz?

Wzd is ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een gelijkgestelde aandoening zoals het syndroom van Korsakov en daar zorg voor nodig hebben.   

De Wvggz is ondersteuning voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. 


Voor contact met de 
onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon belt u naar: 06 – 22 61 27 25
(bereikbaar tussen 9.00 tot 17.00 uur ma t/m vr)