Onze diensten

Verpleging en verzorgingg
Huishoudelijke ondersteuning
Over menslievende

Menslievende: De partner in de thuiszorg

Bij Menslievende zijn we ervan overtuigd dat ieder individu het recht heeft om gezien en gehoord te worden. We streven naar begrip door te kijken en te luisteren. We hechten waarde aan de wensen, behoeften en eigen regie van elk persoon. Ons zorgaanbod omvat alle vormen van zorg en begeleiding die nodig zijn in een thuissituatie.

“Er is een andere weg, het moet anders, Menslievende doet het anders”

In heldere stappen zorg regelen

1
Aanvragen thuiszorg
Neem contact op met onze klantenservice via 0900 – 1234. Zij brengen u in contact met een van onze wijkverpleegkundigen.
2
Wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intake.
3
Indicatie
De wijkverpleegkundige komt bij u thuis, bespreekt of er sprake is van een indicatie voor thuiszorg en welke zorg nodig is. Ook verkennen we u wensen en behoeften en bespreken we de vervolgstappen.
4
Thuiszorg starten
U ontvangt de gewenste zorg aan huis. Ook krijgt u een vast aanspreekpunt. Dat werkt wel zo fijn.