Onze missie

Onze Missie is het samen voortzetten van uw leven, zoals u dat wilt. Hierbij vinden wij uw gezondheid het allerbelangrijkste. Daarom zullen wij samen naar een zo gezond mogelijke gesteldheid streven en toe werken. Een Veilig thuis, een schoon huis waar u zich kunt zijn in alle vrijheid. Uiteraard leeft de mens niet op zichzelf of alleen, wereldvreemd, maar met de medemens in de wereld. In dit geval zijn wij een brug of een weg voor u waarop u loopt, wandelt en uw doelen in het leven realiseert.

In heldere stappen zorg regelen

3
Indicatie
Wilt u thuishulp van Menslievende zorg aanvragen? Controleer eerst of Menslievende zorg actief is in uw gemeente en vul uw gegevens in op het formulier. Vervolgens nemen wij contact met u op en indien gewenst informeren wij u hoe u de indicatie bij uw gemeente kunt aanvragen. Wanneer u thuishulp ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt bepaald door uw gemeente en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.
1
Kennismaking
Thuiszorg is persoonlijk en daarom vinden wij een goede kennismaking van belang. Uw thuis is uw vertrouwde omgeving en dat moet zo blijven, ook met een thuishulp die u helpt in huis. Daarom houden we rekening met uw situatie en voorkeuren. Voordat de hulp start is er een kennismaking met de zorgcoördinator. Bij Menslievende Zorg krijgt u een vaste huishoudelijke hulp. Dit geeft het vertrouwde gevoel dat wij belangrijk vinden.
2
Zorgplan
Zodra u een Wmo-indicatie heeft, gaan we starten aan de hand van een ondersteuningsplan waarin precies staat beschreven wat we bij u thuis gaan doen. Dit plan sluit aan bij uw leefgewoonten en wensen. Het ondersteuningsplan zit in de cliëntmap en wordt in uw woning bewaard. Samen met u, uw familie en/of mantelzorgers kijken we regelmatig naar het ondersteuningsplan en passen dit samen aan als het nodig is.
4
Thuiszorg starten
U ontvangt de gewenste zorg aan huis. Ook krijgt u een vast aanspreekpunt. Dat werkt wel zo fijn.