Onze missie

Onze Missie is het samen voortzetten van uw leven, zoals u dat wilt. Hierbij vinden wij uw gezondheid het allerbelangrijkste. Daarom zullen wij samen naar een zo gezond mogelijke gesteldheid streven en toe werken. Een Veilig thuis, een schoon huis waar u zich kunt zijn in alle vrijheid. Uiteraard leeft de mens niet op zichzelf of alleen, wereldvreemd, maar met de medemens in de wereld. In dit geval zijn wij een brug of een weg voor u waarop u loopt, wandelt en uw doelen in het leven realiseert.

Ondersteuning en zorg vanuit het hart

De persoonlijke benadering van zowel cliënten als onze medewerkers is de basis voor onze ondersteuning en zorg. Wij kijken samen naar wat u zelf kunt en waar uw naasten of vrijwilligers u kunnen ondersteunen. Dit kan zo nodig worden aangevuld met technologische innovaties, ter bevordering van uw zelfredzaamheid. Zorgmedewerkers vullen aan met professionele zorg waar dit nodig is bij u thuis. Wij spelen in op veranderingen en willen ons blijven aanpassen aan nieuwe omstandigheden door altijd te kijken hoe het anders, beter of slimmer kan