De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. Zij gaan niet in op individuele klachten. De leden vergaderen twee keer per jaar en bespreken onderwerpen als:

 • Het cliënttevredenheidsonderzoek
 • De begroting
 • Het jaarverslag van de cliëntenraad
 • De klachtenregeling
 • Nieuwe ontwikkelingen binnen Menslievende Zorg

  Wij horen graag uw stem

  De onderwerpen die de cliëntenraad bespreekt, halen de leden uit hun directe omgeving zoals kennissenkringen, mantelzorgers, cliënten en social media. Graag hoort de cliëntraad ook van u wat er speelt om ze te ondersteunen het belang van alle cliënten te behartigen. U kunt de raad bereiken via de post of e-mail clientenraad@menslievende.nl.

We zijn op zoek naar enthousiaste cliënten en mantelzorgers voor de cliëntenraad!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste cliënten en mantelzorgers voor de cliëntenraad van Menslievende Zorg. Bent u degene die wij zoeken? Wilt u graag het verschil maken en meedenken over belangrijke thema’s binnen Menslievende Zorg? Meld u dan aan via clientenraad@menslievende.nl, dan nemen wij contact met u op.

Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, waaronder secretarissen en voorzitters, voor de cliëntenraad. 

Wat vragen wij van een lid van de cliëntenraad?  

 • Als lid bent u enthousiast en wilt u graag het verschil maken. 
 • Als lid vertegenwoordigt u de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. 
 • Als lid geeft u graag advies. 
 • Als lid wilt u meehelpen bij het verbeteren van de zorg. 
 • Als lid heeft u voldoende tijd beschikbaar voor de taak als deelnemer van de cliëntenraad. 
 • Als lid bent u digitaalvaardig en beschikt u over een e-mailadres en smartphone. 
 • Als lid kunt u tenminste zes keer vergaderen, waarvan drie keer via Teams en drie keer op locatie in Deventer

 

Wist u dat?

Niet alleen uzelf, maar ook uw kind, partner, vertegenwoordiger of contactpersoon kan deelnemen aan de cliëntenraad van Menslievende Zorg? Bent u enthousiast geworden en past dit bij u, of kent u iemand anders die interesse heeft? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar clientenraad@menslievende.nl, dan nemen wij contact met u op.